Chuyển đổi ZingXu sang Xu đã hoạt động ổn định

24-09-2012

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Do phát sinh đột xuất về mặt kỹ thuật nên khi đồng đạo chuyển đổi ZingXu sang Xu VLTK II thì hệ thống không ghi nhận. Do đó, trong hành trang của nhân vật sẽ không thể nhận được Xu nhưng số ZingXu vẫn bị trừ. Bổn Trang chân thành cáo lỗi về sự cố phát sinh này.

Hiện tại, Bổn Trang cùng bộ phận kỹ thuật đã hoàn tất khắc phục sửa lỗi này. Theo đó, những trường hợp chưa nhận được Xu trước đó thì cũng đã nhận được bình thường. Quý nhân sĩ vui lòng đăng nhập trò chơi để kiểm tra hành trang và an tâm chuyển ZingXu như thường lệ.

Nay xin thông báo đến quý nhân sĩ gần xa.