Cơ hội sở hữu Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 từ tháng 10

03-10-2018

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để anh hùng võ lâm tăng cường sức mạnh, công thức nâng cấp trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 với giá mức phí ưu đãi mới vô cùng hấp dẫn sẽ tái ngộ cùng quần hùng trong tháng 10/2018. Chi tiết như sau:

Thời gian ra mắt

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 01/10/2018.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 31/10/2018.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm 2
 • Tên NPC: Hoa Thánh Lạc Phi
 • Vị trí: Thành Đô (223/222)
 • Chức năng: Thêm công thức mới để nâng cấp Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2. Các dòng chọn cụ thể:
  • Nâng cấp Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (Đầu)
  • Nâng cấp Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (Áo)
  • Nâng cấp Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (Quần)
  • Nâng cấp Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (Nhẫn)
  • Nâng cấp Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (Ngọc Bội)

Công thức nâng cấp

Nguyên liệu cầnThành phẩm
 • 2 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 2 Thiên Cang Lệnh
1 Khắc Bản Linh Hoạt
cấp 2 (Đầu)
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 3 Thiên Cang Lệnh
1 Khắc Bản Linh Hoạt
cấp 2 (Áo)
 • 4 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 4 Thiên Cang Lệnh
1 Khắc Bản Linh Hoạt
cấp 2 (Quần)
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 3 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Khắc Bản Linh Hoạt
cấp 2 (Nhẫn)
 • 2 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 2 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Khắc Bản Linh Hoạt
cấp 2 (Ngọc Bội)

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp thành công nhận được trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2: Đầu, áo, Quần, Nhẫn và Ngọc Bội đều có thể giao dịch (Khi nhận được khắc bản là khóa nhưng khi chọn trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ xong thì Văn Sức Hoàn Mỹ đó có thễ giao dịch bình thường, ngay cả khi đã mặc lên người nhân vật vẫn có thể giao dịch bình thường).
 • Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 có thể dùng để nâng cấp thành Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 mạnh mẽ hơn theo công thức tại đây.

Vo Lam II

Hình minh họa Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2