Có thể đối Đá Quý cấp 6 từ Kim Hổ Phù

06-04-2021

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhân sĩ có thể thu thập nhiều bảo vật từ Võ Lâm Truyền Kỳ II , từ ngày 07/04 quý nhân sĩ có thể đổi Đá Quý cấp 6 từ Kim Hổ Phù trong sự kiện Thiên Tầm Tháp. Chi tiết như sau:

Thời gian ra mắt

  • Bắt đầu: Từ ngày 07/04/2021.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 16/04/2021.

Nội dung


Vo Lam II

NPC Đại Sứ Hoạt Động

  • NPC Đại Sứ Hoạt Động bổ sung thêm dòng chọn: Ta muốn dùng Kim Hổ Phù để đổi Đá Quý Cấp 6.
  • Có thể dùng kim hổ phù từ sự kiện thiên tầm tháp tới NPC Đại Sứ Hoạt Động để đổi Đá Quý cấp 6 như sau:
Đá quý đổiTiêu hao
Huyết trích thạch cấp 6320 Kim Hổ Phù
Nguyệt Bạch Thạch cấp 6320 Kim Hổ Phù
Huyết Hổ Phách Thạch cấp 6320 Kim Hổ Phù
Hắc Diệu thạch cấp 6320 Kim Hổ Phù

Lưu ý

  • Mỗi dòng chọn đổi đá quý 6 chỉ có thể đổi tối đa 20 lần trong suốt thời gian sự kiện.