Có thể mở rộng hành trang từ 13/05

11-05-2021

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Trong quá trình hành tẩu giang hồ ắt hẳn quý nhân sĩ thu thập được rất nhiều bảo vật quý giá. Từ 13/05, quý nhân sĩ có thể mở rộng thêm hành trang mới để đáp ứng nhu cầu lưu trữ. Chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Từ ngày 13/05/2021.
 • Điều kiện: Tất cả nhân vật đều có thể mở rộng hành trang.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Mở rộng hành trang

 • Bấm chuột phải sử dụng có thể mở rộng thêm 1 hành trang mới.
 • Nguồn gốc: Có thể đến NPC Thương Nhân Bảo Rương ở giữa các thành thị để mua.

Võ Lâm II
Thương Nhân Bảo Rương
(giữa các thành thị)

 • Bổ sung dòng chọn:
  • Ta muốn mua 1 Mở rộng hành trang: Tiêu hao 1000 xu vật phẩm.
  • Ta muốn mua 1 Mở rộng hành trang: Tiêu hao 5500 vàng.

Cách sử dụng Mở rộng hành trang

 • Bấm chuột phải sử dụng vật phẩm Mở rộng hành trang là có thể mở rộng thêm 1 hành trang mới.

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Lưu ý

 • Vật phẩm mở rộng hành trang nhận được là có thể giao dịch.
 • Hiện tại chỉ mở thêm 1 rương hành trang mới.