Có thể nhận lại trang bị Hạo Nguyệt từ 23/10

22-10-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Sau khi ghi nhận một số trường hợp chưa nhận được trang bị Hạo Nguyệt khi kích hoạt code Chí Tôn Vương Lệnh tại các máy chủ cũ, Bổn Trang xin chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ và có phương hướng giải quyết vấn đề này như sau:

  • Thời gian giải quyết: Từ sau bảo trì ngày 23/10 - 03/11/2013.
  • Phương hướng giải quyết: Tại NPC Anh/Chị Chủ Phòng Máy, những nhân sĩ chưa nhận được trang bị Hạo Nguyệt có thể nhấp vào dòng chọn "Nhận lại trang bị Hạo Nguyệt (tiêu hao 29 Vàng) - Nhận một lần duy nhất".

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhận lại trang bị Hạo Nguyệt tại NPC Anh/Chị Chủ Phòng Máy từ ngày 23/10

Nay Bổn Trang xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc nhân sĩ sẽ có nhiều niềm vui trên đường bôn tẩu giang hồ cùng Chí Tôn Vương Lệnh.