Có thể sử dụng Quân Công Vinh Dự từ 04/07

03-07-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Sau thời gian tạm đóng để bảo trì, kể từ ngày 04/07/2014, nhân sĩ có thể sử dụng Quân Công Vinh Dự để nhận thưởng chiến trường Tống Liêu (chính - phụ) bình thường. Được biết, khi sử dụng Quân Công Vinh Dự, nhân sĩ có thể x14 điểm Công trạngx3 điểm kinh nghiệm.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Có thể sử dụng Quân Công Vinh Dự tại Tiểu Phương/Tiểu Ngọc

Hiện tại, nhân sĩ có thể nhấp chuột phải vào các loại Quân Công chương, đại, huy hoàng để đổi Quân Công Vinh Dự.

1 Quân Công chương + 1 Quân Công đại + 1 Quân Công huy hoàng + 100 Vàng
= 1 Quân Công Vinh Dự

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin.