Công dụng chính xác của Cửu Thiên Vô Cực Đơn

07-12-2012

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Do sai sót trong quá trình cập nhật dữ liệu nên ghi chú trên vật phẩm Cửu Thiên Vô Cực Đơn của thế giới VLTK II không chính xác. Nay Bổn Trang xin cập nhật lại công dụng của vật phẩm trên để nhân sĩ tứ phương được thuận đường hành tẩu. Cụ thể như sau:

Vật phẩm Công dụng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cửu Thiên Vô Cực Đơn

Công dụng chính xác sau khi sử dụng Cửu Thiên Vô Cực Đơn:

  • Nhân vật sẽ lên ngay đẳng cấp 73.
  • Đồng thời nhận được 3.000 điểm Danh vọng, 4.000 điểm Sư môn và 50.000 điểm Quân công.

Lưu ý: Không phải lên Tiên Phong như ghi chú hiện tại trên vật phẩm.

Dòng ghi chú sai trên vật phẩm Cửu Thiên Vô Cực Đơn hiện tại sẽ được Bổn Trang điều chỉnh lại cho chính xác vào thời gian sắp tới. Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng chư vị nhân sĩ võ lâm vì những bất tiện lần này và rất mong nhận được sự cảm thông từ quý chư vị.

Nay kính báo đến toàn thể quý nhân sĩ võ lâm,