Công thức cải tạo Ngự Long Tướng Quân

22-09-2011

Trang bị Ngự Long Tướng Quân dù vừa mới xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đã nhận được sự quan tâm và chào đón của đông đảo nhân sĩ võ lâm. Điều này chính là một phần động lực để Bổn Trang cập nhật và nâng cấp thêm nhiều tiện ích về loại trang quý hiếm này.

Sắp tới đây, Bổn Trang sẽ tạo điều kiện để đồng đạo võ lâm có thể nâng cấp và tạo được những món trong bị theo ý muốn của chính mình. Sau đây là công thức cải tạo trang bị Ngự Long Tướng Quân (các dòng thuộc tính ở trang bị cải tạo thành công là ngẫu nhiên), thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi:

Thời gian bắt đầu

Áp dụng từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 23/09/2011.

NPC liên quan

Học trò thợ rèn Lưu

176/182 - Tương Dương

Cải tạo trang bị Ngự Long Tướng Quân

Công thc ci toGhi chú
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi (bộ 3, +7 trở lên, đã có Định Hồn)Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi (bộ 3, +7)
30 Ngũ Hành Huyền Thạch
5 Thiên Ngoại Lưu Tinh
500 Vàng
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Bào (bộ 3, +7 trở lên, đã có Định Hồn)Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Bào (bộ 3, +7)
30 Ngũ Hành Huyền Thạch
5 Thiên Ngoại Lưu Tinh
500 Vàng
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang (bộ 3, +7 trở lên, đã có Định Hồn)Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang (bộ 3, +7)
30 Ngũ Hành Huyền Thạch
5 Thiên Ngoại Lưu Tinh
500 Vàng
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ (bộ 3) Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ (bộ 3)
45 Ngũ Hành Huyền Thạch
10 Thiên Ngoại Lưu Tinh
500 Vàng
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài (bộ 3) Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài (bộ 3)
45 Ngũ Hành Huyền Thạch
10 Thiên Ngoại Lưu Tinh
500 Vàng
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù (bộ 3) Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù (bộ 3)
45 Ngũ Hành Huyền Thạch
10 Thiên Ngoại Lưu Tinh
500 Vàng

Lưu ý

  • Tỷ lệ thành công trong quá trình cải tạo trang bị là 100%.
  • Các trang bị mang đi cải tạo phải được Định Hồn và +7 trở lên (nón, áo, quần)
  • Hiệu quả Định Hồn không mất đi khi cải tạo thành công.
  • Các trang bị sau khi cải tạo sẽ trở về +7.