Công thức cải tạo Thiên Chi Tàng Kiếm

17-11-2011

Sắp tới đây, Bổn Trang sẽ tạo điều kiện để các nhân sĩ võ lâm có thể cải tạo trang bị Thiên Chi Tàng Kiếm với chỉ số thuộc tính mới. Sau đây, Bổn Trang xin gửi đến quý nhân sĩ công thức cải tạo trang bị Thiên Chi Tàng Kiếm:

Thời gian

Chính thức áp dụng từ sau bảo trì ngày 18/11/2011.

Công thức cải tạo trang bị Thiên Chi Tàng Kiếm

Công thức cải tạo Nhận được (trang bị có thuộc tính ngẫu nhiên)
Thiên Chi Tàng Kiếm Tử Kim Mão + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có 999 Vàng) + 100 VàngThiên Chi Tàng Kiếm Tử Kim Mão
Thiên Chi Tàng Kiếm Kim Lũ Thường + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có 999 Vàng) + 100 VàngThiên Chi Tàng Kiếm Kim Lũ Thường
Thiên Chi Tàng Kiếm Ô Kim Phục + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có 999 vàng) + 100 VàngThiên Chi Tàng Kiếm Ô Kim Phục
Thiên Chi Tàng Kiếm Kim Ấn + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có 999 vàng) + 100 VàngThiên Chi Tàng Kiếm Kim Ấn
Thiên Chi Tàng Kiếm Bảo Châu + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có 999 vàng) + 100 VàngThiên Chi Tàng Kiếm Bảo Châu
Thiên Chi Tàng Kiếm Kỳ Thạch + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có 999 Vàng) + 100 VàngThiên Chi Tàng Kiếm Kỳ Thạch

Lưu ý

  • Mức độ thành công của công thức cải tạo là 100%.
  • Các trang bị mang đi cải tạo phải +7 trở lên (nón, áo, quần).
  • Hiệu quả Định Hồn không mất đi khi cải tạo thành công.
  • Các trang bị sau khi cải tạo sẽ giữ nguyên giá trị. Ví dụ: Trang bị mang đi cải tạo là +13 và sau khi cải tạo sẽ nhận trang bị +13.