Công thức nâng cấp trang bị Tướng quân

29-08-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Như Bổn Trang đã đưa tin, trang bị Tướng quân nâng cấp hiện nay đang là khát khao của bao anh tài võ lâm. Khoác trên mình bộ trang bị với những dòng thuộc tính hấp dẫn, các cao thủ võ lâm sẽ thể hiện được vị thế giang hồ và cả oai nghiêm của một anh hùng trên chiến trường. Sau đây là công thức nâng cấp trang bị Tướng quân.

Thời gian

Tính năng được chính thức bắt đầu từ sau bảo trì thứ Ba - ngày 30/08/2011.

Nội dung

Nâng cấp Thiên Quái Thạch
Công thcNhận được
03 Phi Yên Thạch + 100 Vàng 01 Thiên Quái Thạch (chỉ có thể giao dịch bằng Càn Khôn Phù)
Công thức nâng cấp có tỷ lệ ngẫu nhiên thành công
Công thc ghépTrường hợpGhi chú
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 300 Vàng
 • Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi (bộ 2) +7 trở lên
Thất bạiMất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 300 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 300 Vàng
Thành côngNhận 01 Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi (bộ 3) +6
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 300 Vàng
 • Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Bào (bộ 2) +7 trở lên
Thất bạiMất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 300 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 300 Vàng
Thành côngNhận 01 Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Bào (bộ 3) +6
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 300 Vàng
 • Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang (bộ 2) +7 trở lên
Thất bạiMất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 300 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 300 Vàng
Thành côngNhận 1 Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang (bộ 3) +6
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 300 Vàng
 • Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ (bộ 2)
Thất bạiMất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 300 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 300 Vàng
Thành côngNhận 01 Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ (bộ 3)
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 300 Vàng
 • Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù (bộ 2)
Thất bạiMất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 300 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 300 Vàng
Thành côngNhận 01 Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù (bộ 3)
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 300 Vàng
 • Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài (bộ 2)
Thất bạiMất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 300 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 300 Vàng
Thành côngNhận 01 Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài (bộ 3)
Công thức nâng cấp thành công 100%
Công thc ghépNhận được
 • 680 Thiên Ngoại Lưu Tinh (trong hành trang)
 • 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
 • 01 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 02 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi (bộ 2) +10 trở lên
 • 03 Bạch Kim Hồng Bao trong hành trang (đã có Vàng)
 • 300 Vàng
Nhận 01 Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi (bộ 3) +6
 • 680 Thiên Ngoại Lưu Tinh (trong hành trang)
 • 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
 • 01 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 02 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Bào (bộ 2) +10 trở lên
 • 03 Bạch Kim Hồng Bao trong hành trang (đã có Vàng)
 • 300 Vàng
Nhận 01 Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Bào (bộ 3) +6
 • 680 Thiên Ngoại Lưu Tinh (trong hành trang)
 • 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
 • 01 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 02 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang (bộ 2) +10 trở lên
 • 03 Bạch Kim Hồng Bao trong hành trang (đã có Vàng)
 • 300 Vàng
Nhận 01 Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang (bộ 3) +6
 • 680 Thiên Ngoại Lưu Tinh (trong hành trang)
 • 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
 • 01 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 02 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ (bộ 2) +10 trở lên
 • 03 Bạch Kim Hồng Bao trong hành trang (đã có Vàng)
 • 300 Vàng
Nhận 01 Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ (bộ 3)
 • 680 Thiên Ngoại Lưu Tinh (trong hành trang)
 • 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
 • 01 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 02 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù (bộ 2) +10 trở lên
 • 03 Bạch Kim Hồng Bao trong hành trang (đã có Vàng)
 • 300 Vàng
Nhận 01 Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù (bộ 3)
 • 680 Thiên Ngoại Lưu Tinh (trong hành trang)
 • 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
 • 01 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 02 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài (bộ 2) +10 trở lên
 • 03 Bạch Kim Hồng Bao trong hành trang (đã có Vàng)
 • 300 Vàng

Nhận 01 Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài (bộ 3)

Lưu ý

 • Hiệu quả Định Hồn sẽ bị xóa khi nâng cấp thành công.
 • Trang bị nhận được sẽ có độ cường hóa +6.
 • Công trạng, độ cường hóa trang bị càng cao thì tỷ lệ nâng cấp thành công càng lớn.