Công thức nâng cấp Tử Quang Viêm Đế đã trở lại

26-03-2012

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi khi hành tẩu giang hồ của đồng đạo, Bổn Trang quyết định mở lại tính năng nâng cấp trang bị Tử Quang Viêm Đế lên Viêm Đế từ sau bảo trì ngày 27/03/2012.

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 27/03/2012.
  • Kết thúc: Thông báo tại trang chủ VLTK II.

Nâng cấp trang bị Tử Quang Viêm Đế lên Viêm Đế

Nguyên liệuTrường hợpGhi chú
01 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + Tử Quang Viêm Đế Khôi (+7 trở lên)Thất bạiMất 1 Nữ Oa + 100 Vàng hoặc mất 1 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Viêm Đế Khôi +7
01 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + Tử Quang Viêm Đế Giáp (+7 trở lên)Thất bạiMất 1 Nữ Oa +100 Vàng hoặc mất 1 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Viêm Đế Giáp +7
01 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + Tử Quang Viêm Đế Trang (+7 trở lên)Thất bạiMất 1 Nữ Oa + 100 Vàng hoặc mất 1 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Viêm Đế Trang +7

Lưu ý

  • Hiệu quả Định Hồn mất đi sau khi nâng cấp thành công.
  • Các trang bị sau khi nâng cấp thành công sẽ trở về +7.
  • Các trang bị khi mang đi nâng cấp phải từ +7 trở lên.

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc cho đường hành tẩu của quý nhân sĩ được thuận lợi.