Cuối tháng 09/2011 ra mắt máy chủ mới

26-09-2011

Những tháng cuối năm, nhu cầu bôn ba, khám phá và trải nghiệm thử thách tại các vùng đất mới của nhân sĩ võ lâm càng gia tăng. Trong thời gian qua, liên tiếp các máy chủ mới ra mắt đã tạo nên những hành trình hấp dẫn nhân sĩ muôn phương.

Sắp tới đây, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II tiếp tục cho ra mắt quý nhân sĩ võ lâm một máy chủ mới, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 09/2011.

VÕ Lâm Truyền Kỳ II

Máy chủ mới luôn thôi thúc những hành trình bôn ba

Bổn Trang sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về máy chủ mới đến đồng đạo võ lâm trong thời gian sớm nhất, thân mời đồng đạo đón theo dõi.