Đã khắc phục sự cố tại Mãnh Hổ

14-10-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Liên quan đến sự cố tại máy chủ Mãnh Hổ, hiện tại đội ngũ kỹ thuật đã tìm ra nguyên nhân và hoàn tất khắc phục sự cố này. Ngay từ bây giờ, các Bang hội tại Mãnh Hổ có thể đăng ký tham gia hoạt động Kim Xà Nguyên Soái Liên Server bình thường. Chi tiết như sau.

  • Thời gian: Ngày 14/10/2013 (đã hoàn tất khắc phục).
  • Cách thức khắc phục:
    • Xóa thông tin đăng ký tham gia Kim Xà Nguyên Soái Liên Server của Bang hội demon tại máy chủ Mãnh Hổ do có ký tự đặc biệt.
    • Đền bù 3.000 Xu vào tài khoản Bang chủ demon.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Các Bang hội tại máy chủ Mãnh Hổ đã có thể tham gia Kim Xà Nguyên Soái Liên Server

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ tại máy chủ Mãnh Hổ kịp thời nắm rõ thông tin và chân thành cáo lỗi về sự bất tiện này.