Đang khắc phục sự cố Lôi Đài 1 vs 1 liên server

18-08-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Trong thời gian vừa qua, Bổn Trang đã nhận được thông tin phản hồi về một số tình trạng trong Lôi Đài 1 vs 1 liên server như mất kết nối, kẹt nhân vật... gây ảnh hưởng đến quá trình tỷ thí giữa các nhân sĩ.

Theo đó, Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ về sự cố này. Hiện tại, quá trình khắc phục sự cố đang được bộ phận kỹ thuật tiến hành một cách nhanh nhất để quý nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia tỷ thí Lôi Đài.

Võ Lâm 2

Rất mong quý nhân sĩ thông cảm. Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ II, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nay kính báo,