Điều chỉnh chuỗi nhiệm vụ Mảnh Thiên Thạch

25-12-2012

Q
uý đồng đạo thân mến,

Như đã thông báo đến quý đồng đạo, một số nội dung liên quan đến Trị Quốc Bình Thiên Hạ sẽ được điều chỉnh. Do đó, để phù hợp với tình hình võ lâm, kể từ sau bảo trì ngày 26/12/2012, Bổn Trang cũng sẽ tiến hành điều chỉnh chuỗi nhiệm vụ Mảnh Thiên Thạch. Cụ thể như sau:

Hình ảnh Nội dung

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thợ Rèn Lưu

Tương Dương
(176/182)

Điều chỉnh số lần hoàn thành Cúng Tế và Thủy Lợi:

  • Hoàn thành 06 lần Cúng Tế (trước khi chỉnh sửa là 10).
  • Hoàn thành 06 lần Thủy Lợi (trước khi chỉnh sửa là 10).

Lưu ý

  • Phần thưởng không thay đổi.
  • Số lượng Hạt Giống phải hoàn thành không thay đổi (150 cây).

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý đồng đạo có thêm nhiều niềm vui mới trên con đường hành tẩu.