Điều chỉnh công thức đổi mật tịch Sư môn 70 cao cấp

20-02-2012

Thân gửi quý đồng đạo,

Sau bảo trì ngày 24/02/2012, thế giới võ lâm sẽ có cập nhật mới liên quan đến nguồn ra của mật tịch 70 cao cấp, cụ thể: Để đổi 1 cuốn mật tịch Sư môn 70 cao cấp (ngẫu nhiên), đồng đạo sẽ cần 5 Tu Chân Yếu Quyết và 400 Sô-cô-la Tình Nhân. Công thức đổi này sẽ kết thúc vào 24h00 ngày 11/03/2012.

Võ Lâm II

Nay Bổn Trang xin thông báo để đồng đạo kịp thời nắm thông tin. Xem thêm chi tiết về nguồn ra mật tịch Sư môn 70 cao cấp tại đây.