Điều chỉnh công thức nâng cấp các trang bị

27-06-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Một bộ trang bị với những dòng thuộc tính hấp dẫn không chỉ hỗ trợ đồng đạo võ lâm vượt qua những thử thách khó khăn chốn võ lâm, mà còn thể hiện được vị thế trên giang hồ và nét oai nghiêm của một anh hùng nơi chiến trận.

Do đó, nhằm giúp quý đồng đạo sớm khẳng định được danh tiếng của mình, Bổn Trang quyết định điều chỉnh công thức nâng cấp các trang bị với tỷ lệ thành công 100% từ sau bảo trì ngày 28/06/2013. Cụ thể như sau:

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II

Học trò Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

 • Nâng cấp trang bị Tướng Quân lên thành Thiên Chi Tướng Quân.
 • Nâng cấp trang bị Thiên Chi Tướng Quân lên thành Ngự Long Tướng Quân.
 • Nâng cấp trang bị Ngự Long thành Thương Ưng Tướng Quân.

Lưu ý:

 • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp Thành công.
 • Tỷ lệ thành công là 100%.

Công thức nâng cấp

Tướng Quân lên thành Thiên Chi Tướng Quân
Trang bịCông thứcThành phẩm
Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +7
 • 01 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
 • 01 Đại Định Hồn
 • 5.000 Vàng
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +0
Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +7Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +0
Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +7Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +0
Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
 • 02 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
 • 01 Đại Định Hồn
 • 5.000 Vàng
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh KỳThiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ
Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh PhùThiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù
Thiên Chi Tướng Quân lên thành Ngự Long Tướng Quân
Trang bịCông thứcThành phẩm
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +7
 • 02 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
 • 01 Đại Định Hồn
 • 5.000 Vàng
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +7Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +0
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +7Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +0
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
 • 02 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 02 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
 • 01 Đại Định Hồn
 • 5.000 Vàng
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh KỳNgự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh PhùNgự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù
Ngự Long Tướng Quân lên thành Thương Ưng Tướng Quân
Trang bịCông thứcThành phẩm
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +13
 • 08 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 08 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
 • 200 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 5.000 Vàng
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +0
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +13Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +0
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +13Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +0
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
 • 10 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 10 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
 • 300 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 5.000 Vàng
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh KỳThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh PhùThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo võ lâm để kịp thời nắm lấy cơ hội sở hữu cho mình một bộ trang bị mơ ước trong hành trình phiêu bạt chốn võ lâm.