Điều chỉnh mới từ Thầy Bói Siêu Hạng

23-04-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Cùng với các cập nhật, điều chỉnh mới từ tính năng Sát Thủ Đường, Thái Hư Huyễn Cảnh, Pháo Hoa và chiến trường Nhạn Môn Quan, Bổn Trang tiếp tục mang đến cho quý đồng đạo thêm một tin vui từ hoạt động Vận May Mỗi Ngày tại Thầy Bói Siêu Hạng. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 24/04/2013.
  • Nội dung cập nhật:
Hình ảnhGhi chú

Võ Lâm II

Thầy Bói Siêu Hạng

Tuyền Châu -159/184

Bổ sung các dòng chọn, tính năng: Điểm may mắn sẽ ảnh hưởng đến phần thưởng cũng như điểm kinh nghiệm của nhân vật khi tham gia một số tính năng.

  • Kích hoạt thành công Hạt Giống.
  • Kích hoạt thành công Bát Nhã nhỏ.
  • Kích hoạt thành công Cây Tứ Linh.
  • Sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp.
  • Đốt Pháo Hoa.
  • Nộp Bát Nhã Chứng Thư.
  • Thái Hư Huyễn Cảnh.
  • Sát Thủ Đường (chỉ ảnh hưởng đến điểm kinh nghiệm khi trả nhiệm vụ).

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo võ lâm để kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Xem thông tin chi tiết về hoạt động Vận May Mỗi Ngày tại đây.