Điều chỉnh Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn

28-05-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Hai vật phẩm Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn từ lâu đã là những người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trang của mỗi đồng đạo. Thông qua những công năng kỳ diệu và các phần thưởng hấp dẫn, 02 vật phẩm này luôn mang đến nhiều niềm vui bất ngờ cho đồng đạo võ lâm cũng hỗ trợ vô cùng hữu ích cho con đường hành tẩu giang hồ.

Để đáp lại sự ủng hộ của đồng đạo võ lâm, Bổn Trang quyết định cập nhật phần thưởng của Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn. Cụ thể như sau:

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian: Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 28/05/2013.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Phần thưởng

Ngôi Sao May Mắn

Phần thưởng khi sử dụng 01 Ngôi Sao May Mắn:

 • 20 điểm Chân khí.
 • 50 điểm Quân công.

Bảng điểm kinh nghiệm nhận được tương ứng với số lần sử dụng Ngôi Sao May Mắn:

Số lần sử dụng
Ngôi Sao May Mắn
Thời điểmĐiểm kinh nghiệm nhận được
Lần 1, 2, 3Giây thứ 152.000.000
Giây thứ 302.000.000
Giây thứ 452.000.000
Giây thứ 602.000.000
Lần 4Giây thứ 154.000.000
Giây thứ 304.000.000
Giây thứ 454.000.000
Giây thứ 604.000.000
Lần 5, 6, 7Giây thứ 155.000.000
Giây thứ 305.000.000
Giây thứ 455.000.000
Giây thứ 605.000.000
Lần 8Giây thứ 158.000.000
Giây thứ 308.000.000
Giây thứ 458.000.000
Giây thứ 608.000.000
Lần 9, 10, 11Giây thứ 152.000.000
Giây thứ 302.000.000
Giây thứ 452.000.000
Giây thứ 602.000.000
Lần 12Giây thứ 154.000.000
Giây thứ 304.000.000
Giây thứ 454.000.000
Giây thứ 604.000.000
Lần 13 , 14 ,15Giây thứ 155.000.000
Giây thứ 305.000.000
Giây thứ 455.000.000
Giây thứ 605.000.000
Lần 16Giây thứ 1510.000.000
Giây thứ 3010.000.000
Giây thứ 4510.000.000
Giây thứ 6010.000.000

Phần thưởng khi sử dụng Ngôi Sao May Mắn thứ 16:

 • 60 phút Bạch Cầu Hoàn.
 • 60 phút Tam Thanh Hoàn.
 • 60 phút Lục Thần Hoàn.
 • 60 phút Tụ Linh Hoàn.
 • 06 Vàng.
Nữ Oa Bảo Hạp

Phần thưởng khi sử dụng 01 Nữ Oa Bảo Hạp:

 • 350.000 điểm kinh nghiệm.
 • 01 điểm Chân khí.
 • 02 điểm Quân công.

Phần thưởng khi sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp thứ 100:

 • 03 Đại Nhân Sâm.
 • 03 Tiểu Nhân Sâm.
 • 03 Tu Chân Yếu Quyết.
 • 30 Vàng.

Lưu ý

 • Nữ Oa Bảo Hạp: Mỗi ngày được sử dụng tối đa 100 vật phẩm.
 • Ngôi Sao May Mắn: Mỗi ngày được sử dụng tối đa 16 vật phẩm.
 • Các vật phẩm nhận được có hạn sử dụng 07 ngày và có thể giao dịch.

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa. Thân chúc quý đồng đạo hành tẩu thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn trên con đường hành tẩu giang hồ.