Điều chỉnh thời gian nhập Quốc tịch

17-09-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm chuẩn bị cho vòng thi đấu đối kháng của Bang Hội Tinh Anh 10 diễn ra vào tháng 10/2013, Bổn Trang xin lưu ý đến quý nhân sĩ gần xa một điều chỉnh quan trọng như sau:

  • Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 18/09/2013.
  • Nội dung điều chỉnh: Thời gian nhập Quốc tịch chỉ còn 02 ngày (trước đây là 07 ngày).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ gần xa kịp thời nắm rõ điều chỉnh mới này. Những thông tin liên quan sẽ được cập nhật liên tục trong những bản tin sau, thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi.