Điều chỉnh Tống Liêu Tài Nguyên Chiến

05-01-2012

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến,

Tiếp tục một trong những cập nhật của tuần này (từ ngày 02/01 đến ngày 08/01/2012), đó là những điều chỉnh liên quan đến tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến, thân mời quý nhân sĩ đón xem nội dung chi tiết:

Thời gian

Điều chỉnh bắt đầu từ sau bảo trì ngày  06/01/2012.

Nội dung điều chỉnh

 • Phí tham gia tính năng: 03 Vàng/ lần.
 • Tăng 50% kinh nghiệm nhận được khi đào thành công 1 lần: 30 x đẳng cấp nhân vật.
  • Ví dụ: Nhân vật đẳng cấp 90 khi đào thành công 1 lần sẽ nhận được = 30 x 90 = 2.700 kinh nghiệm.
 • Không tăng sát khí khi hạ gục đối thủ.
 • Xóa toàn bộ sát khí khi vào chiến trường Tài Nguyên Chiến.
NPCGhi chú

Hoàng Trí Thương Nhân

(168/186)

 • Bổ sung dòng chọn
  • Mua 1 Đấu Hồn (giá 35 Xu vật phẩm)
 • Thay đổi các dòng chọn: (giảm giá 1 Vàng xuống 20 Bạc):
  • Mua 1 Cuốc Chim (giá 20 Bạc).
  • Mua 1 Thiết Phủ (giá 20 Bạc).
  • Mua 1 Chế Dao Bì (giá 20 Bạc).
  • Mua 1 Cuốc Thuốc (giá 20 Bạc).

Nay xin thông báo đến quý nhân sĩ gần xa, thân chúc quý nhân sĩ có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng VLTK II.