Diệu Dương: Lùi thời gian áp dụng công thức nâng cấp

07-09-2012

Quý đồng đạo võ lâm thân mến,

Theo đúng lịch trình thông báo thì sau bảo trì sáng mai - ngày 08/09/2012, hệ thống sẽ cập nhật công thức mới nâng cấp từ trang bị Hạo Nguyệt lên trang bị Diệu Dương. Tuy nhiên, do phát sinh kỹ thuật ngoài ý muốn nên việc cập nhật này sẽ tạm dừng, công thức có hiệu lực sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ trong thời gian sớm nhất.

Diệu Dương

Bổn Trang rất lấy làm tiếc vì sự cố phát sinh này, mong nhận được sự thông cảm từ phía quý nhân sĩ võ lâm.