Đổi Chiến Tượng Nguyên Soái tại NPC Dạ Thảo

28-06-2012

Hình ảnh nhân vật cưỡi Chiến Tượng Nguyên Soái tung hoành trên giang hồ hay ngao du bốn bể với tốc độ di chuyển ấn tượng luôn khiến đồng đạo võ lâm phải ngưỡng mộ. Để thêm phần thú vị và thuận tiện cho đồng đạo trong quá trình hành hiệp, từ sau bảo trì ngày 29/06/2012, đồng đạo có thể đổi Chiến Tượng Nguyên Soái tại NPC Dạ Thảo tại các thành thị, cụ thể như sau:

Hình ảnh Nội dung

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dạ Thảo

  • Vị trí: Biện Kinh, Thành Đô, Dương Châu, Tuyền Châu, Tương Dương, Đại Lý, Phượng Tường.
  • Chức năng: Đổi Chiến Tượng Nguyên Soái (hạn sử dụng 90 ngày).
  • Giá đổi: 200.000 điểm tích lũy Tống Liêu + 2.400 Xu vật phẩm.
  • Lưu ý: Nhân vật phải có quân hàm Nguyên Soái mới có thể cưỡi được Chiến Tượng Nguyên Soái.

Đồng đạo vui lòng cập nhật thông tin kịp thời để đường hành tẩu được thuận lợi. Hãy nhanh tay sở hữu ngay Chiến Tượng Nguyên Soái để có những bước đường bôn tẩu thêm phần thú vị.