Dời thời gian cập nhật phần thuởng Bát Nhã Chứng Thư

06-01-2012

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến,

Vì một số lý do phát sinh ngoài ý muốn nên việc cập nhật phần thưởng mới của hoạt động nộp Bát Nhã Chứng Thư sẽ được dời lại vào sau bảo trì ngày 07/01/2012. Rất mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự bất tiện này.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Quý nhân sĩ có thể xem thêm chi tiết phần thưởng mới tại đây.