Dời thời gian của chương trình Quay số đầu năm 2012

06-02-2012

Như đã thông tin đến tất cả quý đồng đạo về việc ra mắt chương trình Quay số đầu năm 2012 thì thời gian diễn ra theo dự kiến là từ ngày 07/02/2012, tuy nhiên do một số lý do khách quan nên Bổn Trang sẽ dời thời gian quay số của chương trình vào 10h00 sáng ngày 08/02/2012.

Võ Lâm II

Nay Bổn Trang kính báo để đồng đạo gần xa thuận tiện trong việc sắp xếp thời gian tham gia quay số. Thân chúc quý nhân sĩ gặp nhiều may mắn khi tham gia vào chương trình này.