Dời thời gian ra mắt Sinh Tử Vô Ngã 2 đến 19/05

15-05-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm điều chỉnh và hoàn thiện tính năng, thời gian ra mắt Sinh Tử Vô Ngã 2 sẽ được dời lại từ sau bảo trì ngày 19/05/2014. Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ vì sự gián đoạn này, rất mong quý nhân sĩ thông cảm.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Sinh Tử Vô Ngã ra mắt ngày 19/05/2014

Nay Bổn Trang xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Trong thời gian chờ đợi Sinh Tử Vô Ngã 2 ra mắt, nhân sĩ có thể tham gia Sát Thủ ĐườngThái Hư Ảo Cảnh vừa được mở lại trong vài ngày qua.