Dời thời gian ra mắt Sinh Tử Vô Ngã 2

19-05-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Vì cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn dự kiến, tính năng Sinh Tử Vô Ngã 2 chưa thể ra mắt vào ngày 19/05. Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ vì sự gián đoạn này, rất mong nhân sĩ thông cảm để tính năng có thêm thời gian hoàn thiện, đảm bảo quyền lợi và hạn chế sự cố phát sinh.

Thời gian ra mắt tính năng Sinh Tử Vô Ngã 2 sẽ được thông báo tại trang chủ trong những bản tin sau, thân mời nhân sĩ đón theo dõi.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Chưa thể ra mắt Sinh Tử Vô Ngã 2

Một lần nữa, Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng nhân sĩ võ lâm. Trong thời gian chờ đợi Sinh Tử Vô Ngã 2 ra mắt, nhân sĩ có thể tham gia Sát Thủ ĐườngThái Hư Ảo Cảnh vừa được mở lại trong vài ngày qua.