Đổi trang bị Hạo Nguyệt và Diệu Dương cũ lấy mới

12-10-2012

Hướng đến mục tiêu xây dựng một thế giới VLTK II ngày càng sinh động, hấp dẫn với nhiều màu sắc, cũng như mang đến cho đồng đạo sự hỗ trợ tối đa về mặt trang bị trong suốt hành trình bôn tẩu, Bổn Trang quyết định ra mắt chức năng đổi trang bị Hạo Nguyệt và Diệu Dương cũ thành mới tại Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh kể từ ngày 12/10/2012. Cụ thể như sau:

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Ngày 12/10/2012.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 11/11/2012.

NPC liên quan

NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh
  • Vị trí: Dương Châu (207/197)
  • Chức năng: Đổi trang bị mới.

Các trang bị được phép đổi mới

Chỉ có thể đổi mới các món trang bị có tên trong danh sách bên dưới:

Loại trang bị Các món trang bị được phép đổi mới
Trang bị Hạo NguyệtQuần, Y Phục và Vũ khí của phái Ngũ Độc Tà Hiệp
Trang bị Diệu DươngQuần, Y Phục và Vũ khí của phái Ngũ Độc Tà Hiệp
Mão của phái Ngũ Độc Cổ Sư
Diệu Dương Trang của Võ Đang Đạo Gia

Cách đổi trang bị

  • Dùng trang bị Hạo Nguyệt và Diệu Dương cũ để đổi trang bị Hạo Nguyệt và Diệu Dương mới có chỉ số thuộc tính tốt hơn:

Võ Lâm Truyền Kỳ II

  • Nhấp vào dòng chọn đổi phần thưởng Thiên Môn Kim Lệnh để được đổi mới trang bị:

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu ý

Khi đổi trang bị cũ thành mới thì hiệu quả Định Hồn và mức cường hóa vẫn được giữ nguyên không thay đổi.

Một số hình ảnh minh họa

Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Hạo Nguyệt Quỷ Xúc Tà Thần Y cũ thành mới

 

Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Hạo Nguyệt Quỷ Xúc Tà Thần Trang cũ thành mới

 

Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Hạo Nguyệt Quỷ Xúc Tà Thần Đao cũ thành mới

 

Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Diệu Dương Quỷ Xúc Tà Thần Y cũ thành mới

 

Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Diệu Dương Quỷ Xúc Tà Thần Trang cũ thành mới

 

Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Diệu Dương Quỷ Xúc Tà Thần Đao cũ thành mới

 

Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Diệu Dương Vũ Cốt Độc Vương Trảo cũ thành mới

 

Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Diệu Dương Vô Cực Thiên Tôn Trang cũ thành mới

Thân chúc quý nhân sĩ võ lâm sớm sở hữu những bộ cánh mới đầy hấp dẫn trên.

Nay kính báo,