Đóng hai máy chủ thử nghiệm

16-08-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm mục đích nâng cấp và hoàn thiện hệ thống Võ Lâm Truyền Kỳ II nên Bổn Trang xin thông báo như sau: Bổn Trang sẽ đóng hai máy chủ thử nghiệm Cô Đảo và Hiệp Khách Đảo bắt đầu từ 11h30 sáng nay - 16/08/2011.

Những tính năng mới sẽ được Bổn Trang hoàn thiện và cập nhật ở các máy chủ ngoài để đồng đạo tham gia trải nghiệm. Thông tin sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ, thân mời đồng đạo đón theo dõi.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Xin lưu ý: Đây chỉ là máy chủ thử nghiệm nên các nhân vật sẽ bị xóa hoàn toàn sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm (không ảnh hưởng đến nhân vật ở máy chủ ngoài).

Nay xin thông báo để đồng đạo gần xa cập nhật thông tin.