Đóng máy chủ thử nghiệm Cô Đảo

02-03-2012

Nnhằm mục đích hoàn thiện hệ thống cũng như hoàn tất các tính năng và cập nhật trong game, vào 15h00 chiều nay - thứ Sáu - ngày 02/03/2012, Bổn Trang sẽ đóng máy chủ thử nghiệm Cô Đảo.

Việc mở lại máy chủ thử nghiệm sẽ được Bổn Trang tiến hành vào 10h00 sáng thứ Tư - ngày 07/03/2012.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

15h00 ngày 02/03/2012 đóng máy chủ thử nghiệm Cô Đảo

Nay xin thông báo đến đồng đạo gần xa.