Giá bán Hòa Thị Bích là 1.000 Xu

22-02-2012

Đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tiền Vàng, hỗ trợ mua trang bị Thành chủ, Danh bộ, đổi Thiên Thạch Linh Thạch, ... Hòa Thị Bích trở thành vật phẩm rất được nhân sĩ võ lâm quan tâm, giá bán hiện nay của vật phẩm này tại Ngự Các là 800 Xu.

Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, nhằm mục đích phát triển và cập nhật thêm các vật phẩm Ngự Các cũng như góp phần cân bằng về thị trường giá cả vật phẩm trong game thì Bổn Trang quyết định điều chỉnh giá bán Hòa Thị Bích lên thành 1.000 Xu.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thời gian chính thức áp dụng cho việc điều chỉnh giá là từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 24/02/2012. Nay xin thông báo để đồng đạo võ lâm gần xa được rõ.