Giải thích về quy tắc xếp hạng Lôi Đài Liên Server 1vs1

12-08-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Để làm rõ ràng hơn về quy tắc xếp hạng tại tính năng Lôi Đài Liên Server 1 vs 1. Bổn Trang xin bổ sung và giải thích như sau:

  • Để có thể xếp hạng tuần môn phái: Nhân vật phải tham gia nhiều hơn 10 trậnít nhất 3 ngày của tuần thi đấu đó.
  • Ví dụ: Trong tuần 7 ngày, nhân vật phải tham gia ít nhất 3 ngày và đánh đủ 10 trận. Trường hợp nhân vật chỉ tham gia 10 trận của 1 ngày duy nhất trong tuần sẽ không được xếp hạng.

Võ Lâm 2

Quý nhân sĩ lưu ý phần giải thích ở trên để thuận tiện sắp xếp tham gia tính năng, hơn hết là T đạt được những vị trí cao trong bảng xếp hạng.

Nay thông báo,