Giảm giá công thức đổi Văn Sức Cấp 3 Hoàn Mỹ giá rẻ

13-10-2021

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhân sĩ, vào tháng 10/2021 này, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ giảm giá công thức đổi Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 giá rẻ với mức ưu đãi mới vô cùng hấp dẫn. Chi tiết như sau:

Thời gian ra mắt

 • Bắt đầu: Từ ngày 15/10/2021.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 10/11/2021.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm 2
 • Tên NPC: Hoa Thánh Lạc Phi
 • Vị trí: Thành Đô (223/222)
 • Chức năng: Nâng cấp Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 (giá rẻ). Các dòng chọn cụ thể:
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (Đầu)
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (Áo)
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (Quần)
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (Nhẫn)
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (Ngọc Bội)

Công thức nâng cấp

Nguyên liệu cầnThành phẩm
 • 2 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 2 Thiên Cang Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (Đầu)
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 3 Thiên Cang Lệnh
1 Khắc Bản Linh Hoàn Mỹ cấp 3 (Áo)
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 3 Thiên Cang Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (Quần)
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 3 Thiên Cang Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (Nhẫn)
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 3 Thiên Cang Lệnh
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (Ngọc Bội)

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp thành công nhận được trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3: Đầu, Áo, Quần, Nhẫn và Ngọc Bội đều có thể giao dịch.
 • Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 có thể dùng để nâng cấp thành Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 4 mạnh mẽ hơn theo công thức tại đây.

Vo Lam II

Hình minh họa Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3