Giảm giá Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn

22-09-2011

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Một tin tức nóng hổi mà Bổn Trang muốn thông báo đến đồng đạo võ lâm, đó là: Trong tuần này, Bổn Trang sẽ giảm giá bán Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn, cụ thể như sau:

Giá mới được áp dụng từ

sau bảo trì ngày 23/09 đến 24h000 ngày 25/09

Vật phẩmGiá bán (Xu)Vị tríTình trạngHạn tồn tại

Ngôi Sao May Mắn

25Lạc Viên PhườngGiảm giá30 ngày

Nữ Oa Bảo Hạp

1

Lưu ý

  • Dùng tối đa 100 Nữ Oa Bảo Hạp/1 ngày (250.000 kinh nghiệm/ 1 cái). Sử dụng đến cái thứ 100 mới nhận được 01 điểm Linh Lực.
  • Sử dụng 24 Ngôi Sao May Mắn/1 ngày, xem thêm phần thưởng kinh nghiệm dùng Ngôi Sao May Mắn dưới đây (phần thưởng từ lần thứ 9 đến 16 và từ 17 đến 24 tương tự như phần thưởng từ lần thứ 1 đến 8):
Số lần sử dụngThời điểmPhần thưởng
Lần 1, 2, 3, 4Giây thứ 151.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.250.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn đồng hành ở cấp 1)
Lần 5, 6, 7Giây thứ 151.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.500.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn đồng hành ở cấp 1)
Lần 8Giây thứ 151.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.750.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn đồng hành cấp 1)
1 điểm linh lực (Bạn đồng hành cấp 2 trở lên)

Thân chúc quý nhân sĩ vui cùng những cập nhật mới của VLTK II.