Hỗ trợ đền bù lỗi trang bị Kim Xà

29-07-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Thời gian qua, Bổn Trang nhận được một số phản hồi của đồng đạo võ lâm về lỗi thuộc tính trang bị Kim Xà. Liên quan đến sự cố kể trên, trước tiên Bổn Trang xin gửi đến quý đồng đạo lời cáo lỗi chân thành, đồng thời trong thời gian tới đây, Bổn Trang sẽ tiến hành điều chỉnh, đồng bộ trang bị Kim Xà và hỗ trợ đền bù. Nội dung chi tiết như sau:

Nội dung

 • Tiến hành điều chỉnh các trang bị Kim Xà có thuộc tính Hút Sinh Lực, Hút Nội Lực, Hút Thể Lực (có tác dụng tính theo kỹ năng và 2 giây mới tác dụng 01 lần) và đồng bộ hóa một số thuộc tính bị lỗi dịch thuật vào sau bảo trì 23/08/2013.
 • Hỗ trợ đền bù cho các đồng đạo đã sở hữu trang bị có thuộc tính Hút Sinh Lực, Hút Nội Lực, Hút Thể Lực từ trước khi có thông báo này với các mức hỗ trợ bù tương ứng. Thời gian tiến hành hỗ trợ đền bù bắt đầu từ sau bảo trì ngày 16/08 - 24h00 22/08/2013. Theo đó, những đồng đạo sử dụng trang bị (mặc trên người) có thuộc tính Hút Sinh Lực, Hút Nội Lực, Hút Thể Lực đến gặp NPC Thương Nhân Bảo Rương tại Tuyền Châu để xác nhận và nhận hỗ trợ.
 • Lưu ý:
  • Sau 23h59 ngày 22/08/2013, Bổn Trang sẽ từ chối tiếp nhận và giải quyết các khiếu kiện liên quan.
  • Chỉ có 09 thuộc tính được liệt kê bên dưới mới được nhận hỗ trợ.
  • Khi nhận hỗ trợ, vật phẩm sẽ không bị mất, thuộc tính sẽ được tự động thay đổi sau bảo trì ngày 23/08/2013.

Các mức hỗ trợ

 • Hút Sinh Lực:
  • 200 – hỗ trợ 5.000 Xu vật phẩm.
  • 400 – hỗ trợ 10.000 Xu vật phẩm.
  • 600 – hỗ trợ 15.000 Xu vật phẩm.
 • Hút Nội Lực:
  • 4 – hỗ trợ 400 Xu vật phẩm.
  • 8 – hỗ trợ 800 Xu vật phẩm.
  • 12 – hỗ trợ 1.200 Xu vật phẩm.
 • Hút Thể Lực:
  • 1 – hỗ trợ 100 Xu vật phẩm.
  • 2 – hỗ trợ 200 Xu vật phẩm.
  • 3 – hỗ trợ 300 Xu vật phẩm.

Ví dụ: Trên 01 trang bị có 02 - 03 thuộc tính thì sẽ hỗ trợ đền bù tương ứng cộng dồn. Huy Chương có 03 thuộc tính như: Hút Sinh Lực 600, Hút Nội Lực 12 và Hút Thể Lực 1 thì số Xu vật phẩm nhận được là sẽ là: 15.000 + 1.200 + 100 = 16.300 Xu vật phẩm.

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Một lần nữa Bổn Trang xin chân thành cáo lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm từ phía đồng đạo.