Hỗ trợ điểm Công trạng phái Thúy Yên, Côn Lôn

04-07-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Lần đầu tiên xuất sơn, có lẽ chư vị nhân sĩ Thúy Yên và Côn Lôn sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn trên bước đường chinh phục chiến trường Tống - Liêu. Để có thể hỗ trợ phần nào cho chư vị trước cuộc chiến trường kỳ này, kể từ ngày 05/07, 50.000 điểm Công Trạng sẽ được gửi đến nhân sĩ Thúy Yên và Côn Lôn. Chi tiết như sau:

  • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 05/07 - 24h00 ngày 07/07/2013.
  • Nội dung hỗ trợ:
Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II/Võ Lâm II
Anh/Chị Chủ Phòng Máy

Bổ sung dòng chọn: Ta muốn nhận hỗ trợ Công Trạng (50.000 điểm).

Lưu ý:

  • Chỉ nhân vật thuộc môn phái Thúy Yên, Côn Lôn mới nhận được hỗ trợ điểm Công Trạng.
  • Quý nhân sĩ nên tham gia đánh giá Quân Hàm trước khi nhận hỗ trợ.
  • Chỉ nhận 01 lần duy nhất.

Hy vọng, với hỗ trợ 50.000 điểm Công Trạng, nhân sĩ phái Thúy Yên và Côn Lôn sẽ nhanh chóng đổi được những trang bị cao cấp Tướng Quân, Nguyên Soái.

Nay kính báo,