Hỗ trợ hoàn thành nhanh Nhiệm vụ Hóa Cảnh

13-11-2020

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến!

Nhằm giúp hỗ trợ tốt nhất cho quý nhân sĩ xưng bá võ lâm trong phiên bản mới Đại Phá Hóa Cảnh, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành hỗ trợ hoàn thành nhanh nhiệm vụ Hóa Cảnh. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 12/11/2020.

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm II
Bắc Đẩu Lão Nhân
(181/183 )
  • Bổ sung dòng chọn:
    • Hỗ trợ hoàn thành nhanh nhiệm vụ hóa cảnh: Tiêu hao 5000 xu vật phẩm, nhận được vật phẩm Hồi Mộng Đơn.
Võ Lâm II
  • Tác dụng Hồi Mộng Đơn: Nhân vật chuyển sinh 10 level 99 sử dụng sẽ hoàn thành nhiệm vụ hóa cảnh và mở hóa cảnh cho nhân vật.
  • Lưu ý: Nhân vật phải chuyển sinh 10 level 99 mới có thể hoàn thành nhanh Nhiệm vụ Hóa Cảnh.