04/02: Hỗ trợ lên nhanh 7 triệu công trạng

02-02-2023

Quý Nhân Sĩ thân mến!

Để chào đón những cập nhật hấp dẫn sắp tới, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành hỗ trợ lên nhanh 7.000.000 công trạng, giúp quý Nhân Sĩ sẽ dễ dàng đạt công trạng hiển hách, chinh phục các thử thách trong thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 04/02/2023.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 14/02/2023.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật phải có công trạng từ 1.000.000 trở lên.
 • Sự kiện chỉ áp dụng cho các máy chủ cũ, máy chủ mới Quý Hổ sẽ không thể tham gia sự kiện.
 • Lưu ý: Nhân vật phải tham gia đánh giá quân hàm trước khi tăng nhanh công trạng từ 1.000.000 lên 7.000.000.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II
Tiêu Viễn Lâu
(Biện Kinh 162/174)

 • Hỗ trợ nhận nhanh 7.000.000 công trạng
  • Tăng công trạng lên nhanh 2.000.000
  • Tăng công trạng lên nhanh 3.000.000
  • Tăng công trạng lên nhanh 4.000.000
  • Tăng công trạng lên nhanh 5.000.000
  • Tăng công trạng lên nhanh 6.000.000
  • Tăng công trạng lên nhanh 7.000.000

Tăng nhanh công trạng từ 1.000.000 lên 7.000.000

 • Lưu ý: Nhân vật phải tham gia đánh giá quân hàm trước khi tăng nhanh công trạng từ 1.000.000 lên 7.000.000.
Điều kiệnVật phẩm tiêu haoNội dung hỗ trợ

Nhân vật phải đạt công trạng từ 1.000.000 tới 1.999.999

 • 2 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 3.000 xu vật phẩm
Tăng công trạng lên nhanh 2.000.000
Nhân vật phải đạt công trạng từ 2.000.000 tới 2.999.999
 • 2 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 3.000 xu vật phẩm
Tăng công trạng lên nhanh 3.000.000
Nhân vật phải đạt công trạng từ 3.000.000 tới 3.999.999
 • 2 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 3.000 xu vật phẩm
Tăng công trạng lên nhanh 4.000.000
Nhân vật phải đạt công trạng từ 4.000.000 tới 4.999.999
 • 3 Thiên Cang Lệnh
 • 3 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 3.000 xu vật phẩm
Tăng công trạng lên nhanh 5.000.000
Nhân vật phải đạt công trạng từ 5.000.000 tới 5.999.999
 • 4 Thiên Cang Lệnh
 • 4 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 3.000 xu vật phẩm
Tăng công trạng lên nhanh 6.000.000
Nhân vật phải đạt công trạng từ 6.000.000 tới 6.999.999
 • 5 Thiên Cang Lệnh
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 3.000 xu vật phẩm
Tăng công trạng lên nhanh 7.000.000