Hoạt động đổi nguyên liệu với điều chỉnh hữu ích

15-04-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Trong tháng 03 vừa qua, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II đã ra mắt hoạt động đổi nguyên liệu lấy điểm kinh nghiệm đầy hấp dẫn giúp đồng đạo khắp nơi có thể dễ dàng thăng cấp. Do đáp ứng đúng nhu cầu của chư vị bằng hữu, hoạt động này nhanh chóng nhận được sự quan tâm ủng hộ từ khắp nơi.

Với mong muốn phục vụ tốt hơn nữa quý đồng đạo trên đường hành tẩu giang hồ, Bổn Trang tiếp tục gửi đến quý đồng đạo hoạt động đổi nguyên liệu với các điều chỉnh hữu ích. Cụ thể như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 16/04/2013.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 21/04/2013.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II

La Sa
Tuyền Châu - 191/184

Bổ sung dòng chọn: "Ta muốn đổi các loại nguyên liệu lấy kinh nghiệm".

 • Nhận 290.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 01 Mảnh Thiên Thạch + 01 Xu vật phẩm).
 • Nhận 290.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 01 Thiên Thạch + 01 Xu vật phẩm).
 • Nhận 290.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 01 Mảnh Tinh Ngấn + 01 Xu vật phẩm).
 • Nhận 290.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 01 Ngũ Hành Huyền Thạch + 01 Xu vật phẩm).
 • Nhận 390.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 01 Lì Xì Năm Mới + 01 Xu vật phẩm).
 • Nhận 290.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 1.000 Tơ Tằm + 01 Xu vật phẩm).
 • Nhận 500.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 01 Khăn Đóng + 01 Xu vật phẩm).
 • Nhận 500.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 01 Phi Phong Nữ Tướng + 01 Xu vật phẩm).
 • Nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 01 Phi Yến Thạch + 01 Xu vật phẩm).

Lưu ý:

 • Số lần đổi trong ngày của các dòng chọn là không giới hạn.
 • Đối với nhân vật chưa Chuyển Sinh đến Chuyển Sinh 5, đã đầy 2 tỷ điểm kinh nghiệm, vẫn có thể đổi nguyên liệu nhưng sẽ không nhận thêm được điểm kinh nghiệm, nên đồng đạo chú ý để đổi và nhận điểm kinh nghiệm cho hợp lý.

Bổ sung dòng chọn: "Ta muốn đổi các loại nguyên liệu lấy phần thưởng".

 • Công thức đổi 01 Tụ Linh Hoàn (có thể giao dịch) tiêu hao: 10 Mảnh Thiên Thạch + 10 Thiên Thạch + 01 Phi Yến Thạch + 19 Xu vật phẩm.
 • Công thức đổi 3.004 điểm Công trạng tiêu hao: 10 Mảnh Thiên Thạch + 10 Thiên Thạch + 100 Xu vật phẩm + 01 Huy Hiệu Chiến Công Đại.

Lưu ý: Số lần đổi trong ngày của các dòng chọn là 10 lần.

Công thức đổi Thiên Thạch Tinh Thạch:

 • Nhân 04 Thiên Thạch Tinh Thạch (tiêu hao 01 Thiên Thạch Linh Thạch + 10 Xu vật phẩm).
 • Nhận 07 Thiên Thạch Tinh Thạch (tiêu hao 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch + 10 Xu vật phẩm).
 • Nhận 13 Thiên Thạch Tinh Thạch (tiêu hao 01 Đại Định Hồn + 10 Xu vật phẩm).

Lưu ý: Số lần đổi trong ngày của các dòng chọn là không giới hạn.

Nay kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo hành tẩu thuận lợi, sớm hoàn thành bá nghiệp.