Hoạt động hỗ trợ Quang Ưng

07-07-2011

- Cập nhật dành riêng cho máy chủ Quang Ưng

Quý nhân sĩ bôn tẩu tại Quang Ưng thân mến!

Như Bổn Trang đã đưa tin về việc cập nhật hoạt động hỗ trợ đường hành tẩu của nhân sĩ võ lâm tại Quang Ưng, Bổn Trang xin thông báo cụ thể như sau: Từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 08/07/2011 đến 24h00 Chủ nhật - ngày 10/07/2011, quý nhân sĩ đang bôn tẩu tại Quang Ưng có thể sử dụng:


Lưu ý

  • Những cập nhật này chỉ áp dụng cho nhân sĩ có Quốc tịch tại Quang Ưng và trong khoảng thời gian từ ngày 08/07 đến ngày 10/07.
  • Phần thưởng của Nữ Oa Bảo Hạp, Ngôi Sao May Mắn, Pháo hoa không thay đổi.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sau 24h00 ngày 10/07, hoạt động nhận thưởng với Nữ Oa Bảo Hạp, Ngôi Sao May Mắn và Pháo hoa trở lại bình thường.

  • 100 Nữ Oa Bảo Hạp/ ngày.
  • 16 Ngôi Sao May Mắn/ ngày.
  • 40 Pháo hoa/ ngày.