Hướng dẫn cách điều chỉnh trang bị

09-04-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Trong những ngày vừa qua, Bổn Trang đã nhận được một số phản hồi từ quý đồng đạo về tình trạng các dòng thuộc tính không có tác dụng khi đẳng cấp của trang bị mặc trên người lớn hơn đẳng cấp của nhân vật. Qua kiểm tra và tìm hiểu, Bổn Trang phát hiện tình trạng kể trên diễn ra vào sau bảo trì và khi nhân vật di chuyển qua các bản đồ. Để khắc phục, thân mời quý đồng đạo tham khảo mẹo nhỏ bên dưới.

  • Ví dụ: Trang bị Khê Vân mang trên nhân vật không đủ cấp độ, sẽ có dòng thông báo màu đỏ "Đẳng cấp yêu cầu 98". Thì các dòng thuộc tính Gân cốt 26, Kháng tất cả 16, Hỗ trợ tấn công 25% sẽ không có tác dụng.

Võ Lâm II

  • Cách khắc phục: Đồng đạo gỡ trang bị ra mặc lại (lưu ý: đồng đạo nên có các trang bị trừ cấp để có thể mặc lại, hoặc đồng đạo đả thông huyệt Nhậm Mạch – Kiến Li để nhân vật nhận được hỗ trợ giảm cấp).

Võ Lâm II

Hình ảnh minh họa trang bị giảm cấp và huyệt Nhậm Mạch – Kiến Li

Nay, Bổn Trang xin thông báo đến toàn bộ nhân sĩ gần xa kịp thời nắm thông tin để đường hành tẩu được thuận lợi. Thân chúc quý đồng đạo đạt được nhiều thành tựu trên giang hồ.