Kênh hỗ trợ trực tuyến thay đổi thời gian làm việc

03-04-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Bắt đầu từ ngày hôm nay, kênh hỗ trợ trực tuyến sẽ điều chỉnh thời gian làm việc theo khung giờ mới, cụ thể như sau:

  • Giờ làm việc: Từ 07h00 đến 23h00 hằng ngày.
  • Tạm ngưng xử lý - hỗ trợ: Từ 23h00 đến 06h59 ngày hôm sau (hệ thống vẫn tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ và sẽ được xử lý sau 07h00 sáng ngày hôm sau). Riêng đối với các yêu cầu Khóa hack/ Mở khóa hack sẽ được hệ thống xử lý tự động trong bất kỳ thời gian nào.

Võ Lâm II

Nay Bổn Trang xin thông báo đến đồng đạo gần xa để kịp thời cập nhật thông tin.