Kéo dài Cừa Hàng Ưu Đãi tháng 11

18-11-2022

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến!

Nhằm mang lại nhiều niềm vui cho quý nhân sĩ, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiếp tục kéo dài thời gian mở Cửa Hàng Ưu Đãi Tháng 11 với nhiều vật phẩm để quý nhân sĩ dễ dàng nâng cao sức mạnh, đương đầu các thử thách mới trên đường hành tẩu. 

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian bắt đầu: Ngày 15/11/2022.
 • Thời gian kết thúc mới: 24h00 ngày 30/11/2022.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Thương Nhân
Bảo Rương

 • Vị trí: Ở giữa tất cả các thành thị
 • Chức năng: Thêm công thức mua vật phẩm ưu đãi tháng 11
  • Thiên Kiêu Lệnh
  • Tụ Linh Quyết
  • Đá Khóa Tẩy Kim Xà

Cửa hàng ưu đãi

Vật phẩm muaNguyên liệu tiêu hao
50 Thiên Kiêu Lệnh5.500 vàng
1 Tụ Linh Quyết80 xu vật phẩm
1 Linh Thạch Khóa (1)1.000 vàng
1 Linh Thạch Khóa (2)1.000 vàng
1 Linh Thạch Khóa (3)1.000 vàng
1 Linh Thạch Khóa (4)1.200 vàng
1 Linh Thạch Khóa (5)1.000 vàng
1 Linh Thạch Khóa (6)1.500 vàng

Lưu ý

 • Số lượng mua Tụ Linh Quyết và Linh Thạch Khóa không giới hạn.
 • Tụ Linh quyết và linh thạch khóa nhận được có thể giao dịch bình thường.
 • Mỗi nhân vật có thể mua tối đá 500 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Thiên Kiêu Lệnh mua từ ưu đãi là khóa.
 • Bắt đầu từ ngày 22/11/2022 số lân mua Thiên Kiêu Lệnh sẽ reset từ đầu, Nhân Sĩ vẫn có thể mua tối đa 500 Thiên Kiêu Lệnh.