Kéo dài thời gian bảo trì Dạ Hổ đến 16h00

01-08-2014

Thân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nhanh máy chủ Dạ Hổ từ 14h00 ngày 01/08. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì: 14h00 - 16h00 ngày 01/08/2014.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, đồng đạo không thể đăng nhập vào máy chủ Dạ Hổ. Các máy chủ khác đăng nhập bình thường.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sau thời gian bảo trì, quý đồng đạo có thể đăng nhập vào máy chủ Linh Bảo Sơn bình thường. Chân thành cáo lỗi về sự gián đoạn này, rất mong quý đồng đạo thông cảm.

Nay kính báo,