Không nên nhấn vào dòng chọn tại Học trò thợ rèn Lưu

11-05-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Do sáng nay - 11/05, VLTK II cập nhật sự kiện tháng Năm nên những dòng chọn trên NPC Học trò thợ rèn Lưu có sự thay đổi. Bổn Trang khuyến cáo quý đồng đạo không nên nhấn vào các dòng chọn bị thay đổi trong thời gian này để tránh xảy ra sự cố không đáng có. Sau bảo trì ngày mai - 12/05, các dòng chọn tại NPC Học trò thợ rèn Lưu sẽ được điều chỉnh trở lại như cũ.

Võ Lâm II

Nay kính báo để đồng đạo kịp thời cập nhật thông tin. Bổn Trang mong đồng đạo thông cảm vì sự bất tiện này.