Kiểm tra chiến trường trong ngày 17/03

17-03-2012

Trong hôm nay - ngày 17/03/2012, Ban điều hành đang tiến hành kiểm tra hệ thống công trạng trên tất cả các máy chủ, chính vì vậy quý nhân sĩ sẽ không thể tham gia chiến trường như thường lệ. Bổn Trang rất lấy làm tiếc về sự gián đoạn này và mong nhận được sự thông cảm từ quý nhân sĩ. Cáo lỗi đến đồng đạo về việc lên tin chậm trễ này.

Võ Lâm II

Từ ngày mai - 18/03, hệ thống chiến trường sẽ hoạt động trở lại bình thường. Nay xin thông báo đến đồng đạo gần xa.