Kim Xà cấp 4 - Cơ hội cực lớn trong tháng 10

03-10-2015

Kim Xà cấp 4 - Sức mạnh kinh hồn nơi chiến trường và cũng là trang bị oai phong của các cao thủ giang hồ nay sẽ dễ dàng sở hữu hơn bao giờ hết qua sự kiện Kim Xà tháng 10 đầy hấp dẫn. Thông tin chi tiết về sự kiện này như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 30/09/2015.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 11/10/2015.

NPC liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm II
Chủ Tiền Trang
 • Vị trí: Biện Kinh (178/180).
 • Chức năng: Nộp điểm tiền trang đổi Kim Xà.
 • Các dòng chọn chỉ có hiệu lực đến hết ngày 11/10/2015.

Nội dung sự kiện

Nộp điểm tiền trang

Trong thời gian sự kiện, nhân vật đến Chủ Tiền Trang để nộp điểm tích lũy theo bảng sau:

Dòng chọnPhần thưởng
Tiêu hao 300 Thiên Thạch
 • 10 điểm tiền trang.
 • 500.000 kinh nghiệm.
Tiêu hao 50 Tiêu Dao Ngọc
 • 50 điểm tiền trang.
 • 2.500.000 kinh nghiệm.
Tiêu hao 1 Đại Ngân Phiếu
 • 100 điểm tiền trang.
 • 5.000.000 kinh nghiệm.
Tiêu hao 5 Đại Ngân Phiếu
 • 500 điểm tiền trang.
 • 25.000.000 kinh nghiệm.
Tiêu hao 1 Chiến Thần Hoàn
 • 1.000 điểm tiền trang.
 • 50.000.000 kinh nghiệm.
Đổi Kim Xà cấp 4

Khi điểm tích lũy tiền trang đạt đủ mốc quy định, nhân vật có thể nhận được Kim Xà cấp 4.

Mốc điểm tiền trangPhần thưởng
2.30001 Kim Xà cấp 4
(chọn bất kỳ trong 9 loại, có thể giao dịch)
4.60001 Kim Xà cấp 4
(chọn bất kỳ trong 9 loại, có thể giao dịch)
6.90001 Kim Xà cấp 4
(chọn bất kỳ trong 9 loại, có thể giao dịch)

Võ Lâm II


Lưu ý

 • Điểm tiền trang được cộng dồn (không reset) khi qua ngày.
 • Phần thưởng mỗi mốc điểm tiền trang chỉ nhận 01 lần duy nhất.
 • Sau 24h00 ngày 11/10/2015, các dòng chọn sự kiện sẽ biến mất.