Kim Xà Nguyên Soái Liên Server diễn ra từ 12 - 24/10/2013

11-10-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Theo như thông báo tại bản tin trước, hoạt động Kim Xà Nguyên Soái Liên Server sẽ diễn ra từ 12 - 17/10/2013. Nhưng để nhân sĩ gần xa có thêm thời gian chuẩn bị nguyên liệu, cũng như quy động nhân lực từ khắp giang hồ, thời gian diễn ra hoạt động Kim Xà Nguyên Soái Liên Server sẽ được kéo dài từ ngày 12 - 24/10/2013.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hoạt động Kim Xà Nguyên Soái Liên Server diễn ra từ 12/10 - 24/10/2013

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc chư vị sẽ nhận được nhiều phần thưởng từ hoạt động Kim Xà Nguyên Soái Liên Server vô cùng hấp dẫn và thú vị này.