Kỳ Trân Các cập nhật nguyên liệu Yến Tiệc Bang Hội

05-03-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm tạo điều kiện cho quý nhân sĩ dễ dàng trải nghiệm tính năng Yến Tiệc Bang Hội, từ sau bảo trì ngày 06/03/2014, Kỳ Trân Các sẽ cập nhật một số vật phẩm mới như sau:

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm 2
Minh Mạng Chi Tửu
 • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các - Bảo Đường.
 • Giá: 10 Xu.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
 • Chức năng: Nộp cho Đầu Bếp Bang Hội để nhận thưởng.
 • Tính chất: Có thể giao dịch.
Võ Lâm 2
Bàn Tiệc
 • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các - Bảo Đường.
 • Giá: 150 Xu.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
 • Chức năng: Nộp cho Đầu Bếp Bang Hội để tăng số bàn tiệc.
 • Tính chất: Không thể giao dịch.
Võ Lâm 2
Bộ Nấu Bếp
 • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các - Bảo Đường.
 • Giá: 500 Xu.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
 • Chức năng: Nộp cho Đầu Bếp Bang Hội để tăng tỉ lệ xuất hiện Yến Tiệc Linh Đình và Yến Tiệc Hào Hoa.
 • Tính chất: Không thể giao dịch.
Võ Lâm 2
Bộ Đồ Ăn
 • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các - Bảo Đường.
 • Giá: 10 Xu.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
 • Chức năng: Sử dụng để nhận được hiệu ứng đặc biệt trong 20 phút, giúp rút ngắn thời gian sử dụng Bàn Tiệc từ 1 phút còn 45 giây.
 • Tính chất: Không thể giao dịch.
Lưu ý: Khi mua những vật phẩm trên, cần có số ô trống trong hành trang nhiều hơn số lượng cần mua. Nếu không có đủ số ô trống cần thiết thì vẫn mất Xu mà không nhận được đầy đủ vật phẩm. Trong trường hợp này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết những khiếu nại liên quan.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin và chuẩn bị trải nghiệm tính năng mới: Yến Tiệc Bang Hội.