Kỳ Trân Các điều chỉnh giá một số vật phẩm

02-06-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Để đường hành hiệp trượng nghĩa của quý nhân sĩ thêm phần thuận lợi, từ sau bảo trì ngày 03/06/2014, Kỳ Trân Các sẽ điều chỉnh giá một số vật phẩm. Thông qua lần điều chỉnh này, hy vọng nhân sĩ sẽ có thêm nhiều niềm vui và nhanh chóng đạt được những trang bị, vũ khí cực phẩm.

Vật phẩm điều chỉnh giá
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bao Tụ Nghĩa Lệnh nhỏ
 • Nơi bán: Ngự Các - Lạc Viên.
 • Giá mới: 200 Xu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bao Tụ Nghĩa Lệnh lớn
 • Nơi bán: Ngự Các - Lạc Viên.
 • Giá mới: 1.000 Xu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bao Thông Thiên Lệnh nhỏ
 • Nơi bán: Ngự Các - Lạc Viên.
 • Giá mới: 200 Xu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bao Thông Thiên Lệnh lớn
 • Nơi bán: Ngự Các - Lạc Viên.
 • Giá mới: 1.000 Xu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
 • Nơi bán: Ngự Các - Kỳ Trân Các.
 • Giá mới: 1.200 Xu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bao Thiên Thạch Tinh Thạch
 • Nơi bán: Ngự Các - Kỳ Trân Các.
 • Giá mới: 12.000 Xu.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ có những khoảnh khắc vui vẻ và hào hứng bên bằng hữu trong thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.